Page:PeterRabbit1910.djvu/67

From Wikiguage
Jump to: navigation, search
This page has been validated


Ṣùgbọ́n Fílópísì, Mópísì and Oníru-òwú jé búrẹ́dì áti wàrà ati aroro dúdú fún oúńjẹ alẹ́.                ÒPIN ÌTÀN